top of page

Vardagsabsurditet nr 3 - en enkät 2016

Linnéuniversitetet skickar ut en enkät. Det är ett universitet som har en avdelning med en fin titel på engelska. Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies. Fint som snus. Och till intet förpliktigande tydligen. De vill att 5000 svenskar mellan 25 och 64 ska svara på hur de mår som personer och hur de mår på sin arbetsplats.

Redan på fråga två vill de veta om jag är man eller kvinna. Bara två svarsalternativ.

Så frågar de som till vardags arbetar med "discrimination studies".Så osynliggör man transpersoner och alla i det icke-binära spektrat. De har inte ens tänkt tanken att en orsak till att man mår dåligt som individ - privat eller på arbetsmarknaden - kan vara att man tillhör HBTQ-gruppen i allmänhet eller att man är transperson och icke-binär i synnerhet.

Men egentligen är enkäten i sin helhet ett skämt. I enkäten ska man svara på allmänna frågor som "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd" eller "Har du under de senaste 12 månaderna haft problem med ängslan, oro eller ångest?". Men frågorna om hur man mår kopplas varken tydligt till eventuellt fysiskt eller mentalt sjukdomstillstånd, viktiga sociala faktorer eller arbetssituationen. Dessutom: om man svarar att man inte har ett jobb, på första sidan, då ska man inte svara alls på frågorna hur man mår. Hur arbetslösa mår är inte intressant i den här studien.

Det är helt enkelt en enkät för den som ingår i en heterosexuell cis-norm och har ett jobb.

De som inte har ett jobb, de som mår dåligt för att de inte har ett jobb, de som blir diskriminerade på sin arbetsplats för att de är HBTQ-personer eller mår dåligt i själen på grund av samhällets cis-normativitet kommer inte att synas i resultatet.

Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies 2016.

RSS Feed

Klicka på RSS-symbolen här om du vill få meddelande när jag publicerar nästa inlägg i bloggen. 

Senaste inlägg
bottom of page