top of page

Bara nästan varje barn har rätt att behålla sin identitet...

Så här står det i FN:s barnkonvention:

§ 2 "Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras."

§3 "Barnets bästa ska komma i första rummet i beslut som rör barn."

§ 8 "Varje barn har rätt att behålla sin identitet."

För att få vara god man åt ensamkommande flyktingbarn måste man ha erfarenhet av barn i utsatta situationer. Det är rimligt. Men sedan blir det orimligt.

Jag ville som transperson med lång erfarenhet av offentlig förvaltning, med arbete för att ge barn och unga god kultur i många former och efter ett långt liv som HBTQ-person engagera mig i ensamkommande flyktingbarns livsvillkor. Specifikt ville jag engagera mig för barn och unga som behöver en god man och som har en HBTQ-identitet. Eftersom jag inte har erfarenhet av barn i utsatta situationer, kan jag inte komma ifråga.

Jag förstår regelverket även om det gör mig besviken att jag inte kan göra det jag vill.

Men sedan får jag mer information än jag behöver. Överförmyndaren skriver att de får väldigt lite information när de ska utse en god man. De får bara information om barnets ålder, språk, hemland - och om barnets kön.

Jag hisnar vid tanken på de osynliga barnen och ungdomarna.

Jag ville vara god man för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som har en HBTQ-identitet och barn och unga med transidentitet i synnerhet. Det har jag förklarat. Kanske ska man inte vara så selektiv, men det är det jag är engagerad i och kan någonting om.

Men ingen vet något sådant om barnets identitet när en god man utses. Barn med en sådan identitet kommer aldrig att upptäckas, för informationen överförmyndaren får talar bara om vilket biologiskt kön en läkare i barnets hemland en gång fastställde vid födseln. Och ingen ställer frågan på nytt här i Sverige.

Det är just det som transpersoner lider av, att någon bara tittar på utsidan och avgör en människas könsidentitet. Nu fastställs detta biologiska kön en gång till, av svenska myndigheter, av svenska omständigheter.

Vad händer om den där unga personen från Syrien som ser ut som en kille, plötsligt säger att han är tjej därför att hon har hört att Sverige är ett öppet land, ett tolerant land? Vad händer på HVB-boendet när alla runt omkring hånar och förföljer? Vad händer när en god man aldrig har mött en transperson?

Heteronormativt överförmynderi som ger mig kalla kårar. "Bara nästan varje barn har rätt att behålla sin identitet."

RSS Feed

Klicka på RSS-symbolen här om du vill få meddelande när jag publicerar nästa inlägg i bloggen. 

Senaste inlägg
bottom of page